Handbal‎ > ‎

Van de voorzitterMaart 2020
Veemarkt 's-Graveland 2020
Zaterdag 9 mei is de veemarkt in 's-Graveland. ASV Handbal is aanwezig om leden en sponsoren te werven. We zoeken een paar vrijwilligers om tussen 9:00 uur en 16:30 uur 1 of 2 uur te helpen. Je kunt je opgeven via asv@handbal.nl
NL doet 2020
Zaterdag 14 maart is het jaarlijks terugkomende evenement 'NL doet'. Verenigingen kunnen via 'NL doet' klussen doorgeven en vrijwilligers kunnen zich aanmelden om de werkzaamheden uit te voeren. Ook ASV doet ieder jaar mee. We starten op 9:00 uur  met koffie en koek, verdelen de klussen en gaan aan de slag tot omgeveer 13:00 uur. Aanmlden kan bij Geurt Holdinga of Wim de Jong. Maar je mag ook op zaterdag 14 maart naar het sportcomplex komen. Er is werk genoeg!!  
Verklaring omtrent gedrag
Een van de punten waarmee het bestuur nu bezig is, is de VOG, de verklaring omtrent  gedrag. Een verklaring omtrent gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie in een organisatie, zoals bijvoorbeeld een sportvereniging. Met duidelijk regels voor onze vrijwilligers en de genoemde verklaring van iedere vrijwilliger willen we een veilige omgeving voor de sporters en vrijwilligers creëren. 
Reclameborden
Het eerste reclamebord is opgehangen. Met het klusteam bekijken wat de beste oplossing is en hoe de grootste zichtbaarheid voor de sponsor behaald kan worden. De eerste sponsor was al bekend: Richard Koelink van LR Tuinen. Inmiddels hebben de tweede en derde sponsor zich ook gemeld: Audio-Technica Benelux en BTZ. Zij zijn Diamant-sponsor, wat inhoudt dat het logo ook op de shirts (van Dames 1) komt te staan!
Daarnaast worden binnenkort de reclameborden gemaakt voor MG Bouwbedrijf, Restaurant 1244 en Het Wapen van Ankeveen.
Heb je ook belangstelling voor een reclamebord? Of voor andere sponsormogelijkheden?  Neem contact met ons op via asv@handbal.nl .

Tot ziens!
Gerard Koelink