Beleid

ASV IS GEHEEL AFHANKELIJK VAN VRIJWILLIGERS, WAARVAN WE ER 

NOOIT GENOEG VAN HEBBEN.

 

Van de ouders van de jeugd wordt verwacht dat zij 1 x in de zoveel tijd kantine 

dienst draaien en bereid zijn regelmatig bij uit wedstrijden te rijden. Hierover wordt 

bij voorkeur via e-mail een weekjournaal uitgestuurd met daarop het wedstrijd 

programma en de diensten. Deze zullen ook terug te vinden zijn op 

www.asvankeveen.nl

 

Wedstrijdprogramma

Het wedstrijdprogramma voor de komende zaterdag en de daaropvolgende week 

staat in op onze website www.asvankeveen.nl. Bij uitwedstrijden wordt de vertrektijd 

vermeld en bij thuiswedstrijden de aanvangstijd. Bij thuiswedstrijden worden de 

kinderen een half uur voor de wedstrijd verwacht. Bij de senioren wordt dit per team 

vastgelegd.

 

Diensten

Rijouder
Voor het rijden van de spelers bij een uitwedstrijd wordt voor de ouders een 

rijrooster opgesteld. Dit rijrooster is een onderdeel van het wedstrijdprogramma. 

Als u een keer niet kunt rijden dan wordt van u verwacht dat u zelf voor vervanging 

zorgt (wisselen).


Kantine dienst

Bij een thuiswedstrijd wordt de kantine gedraaid door de ouders (2). 

Het kantinerooster wordt samen met het wedstrijdprogramma aan u bekend gemaakt.   

Evenals bij het rijden bij een uitwedstrijd, wordt van u verwacht dat u zelf voor 

vervanging zorgt (wisselen) als u een keer niet kunt. Diegene die kantinedienst heeft 

wordt een uur eerder verwacht i.v.m. openen en het zetten van koffie.

 

Afzegging

Indien uw kind een wedstrijd niet kan voetballen, dan zult u uw kind moeten afmelden 

(hij of zij mag dit uiteraard ook zelf doen).


Een afzegging dient u, los van vooraf niet voorziene afzeggingen, ruim vóór de wedstrijd­dag 

te melden bij de betrokken leider/leidster. Dan heeft deze nog gelegenheid om eventueel 

iets te regelen. Indien u op vakantie gaat waardoor uw kind een wedstrijd moet missen, 

wilt u dit dan ruim (4 weken) van tevoren aan de begeleiding laten weten. Dit geldt met 

name voor de herfst- en voorjaarsvakantie.

Hiermee voorkomt u dat de leiders voor onaangename verrassingen komen te staan.

 

Training

De regel is: dat een lid/kind 10 minuten voor het begin van de training aanwezig moet zijn. 

Indien u of uw kind niet kan trainen, dan dient u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken 

aan één van de trainers van het team waarin u of uw kind voetbalt.

(Zie voor trainingstijden en trainers zie elders op deze website bij desbetreffende team)

 

Afgelasting / Belcirkel

Wedstrijd       Het doorgeven van een afgelaste wedstrijd gaat als volgt:

·       De consul belt de begeleiding van het desbetreffende team.
·       De belcirkel wordt gestart.
·       Bij geen gehoor belt u de volgende op de lijst

Training           De training gaat bijna altijd door. Alleen bij noodweer (bliksem), vorst en 

ziekte van de betrokken trainers wordt een training afgelast. In zo’n geval worden de 

teamleden via de belcirkel hiervan op de hoogte gebracht.

 

 

Schoonmaken kleedkamer

De leiders/leidsters en de spelers bepalen in onderling overleg hoe, en door wie van 

hen de kleedkamer na de wedstrijd wordt schoongemaakt.

 

 

 Gedragsregels:

 

De regels waaraan een speler van A.S.V. afdeling Voetbal zich moet houden zijn:

-          Het correct opvolgen van de aanwijzigingen en adviezen van trainer 

           en/of begeleider.

-          Het accepteren van de beslissingen van de scheidsrechter/spelleider.

-          Het correct gedragen voor, tijdens en na de wedstrijd en/of training. 

           Het grof spelen of het maken van grove overtredingen wordt niet getolereerd. 

           Het zich houden aan de spelregels hoort hier bij.

-          Geen gevloek of gescheld op en om het veld naar medespelers, 

           tegenstanders, scheidsrechter of toeschouwers. Wij verwachten een 

           sportieve instelling en houding.

-          Het op tijd komen op trainingen en wedstrijden. De trainer of begeleider 

            bepaalt hoe laat men aanwezig moet zijn.

-          Bij verhindering bij training en wedstrijd het tijdig afzeggen bij trainer of begeleider.

-          Het opruimen van trainingsmateriaal en het netjes achterlaten van de kleedkamers.

-          Het douchen na een wedstrijd is verplicht.

-          Het dragen van correcte clubkleding tijdens de wedstrijden.

-          De huisregels van de ASV kantine / sporthal met betrekking tot roken en 

           drankgebruik zijn van toepassing.

-          Het tijdig betalen van de contributie.

 

Rechten en plichten:

-          Indien een lid gedurende het seizoen geblesseerd raakt, dient deze toch het 

           gehele contributiebedrag te betalen.

-          Indien een lid gedurende het seizoen zijn/haar lidmaatschap wenst te beëindigen, 

           dient deze toch het gehele contributiebedrag te betalen.

-          Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris 

           van de vereniging.

-          De contributie dient binnen 14 dagen na ontvangst contributiebrief te worden betaald.

       

De contributie bedragen zijn per leeftijd vastgesteld. (bepaald voor seizoen 2016/2017)

     

JO9

50,00


100,00


130,00


145,00

Senioren heren

225,00

Selectie spelers

240,00

Veteranen

195,00

Functieleden

40,00

Recreanten

100,00

 

We verwachten van de leden en/of ouders/verzorgers dat zij:

-          Zorgdragen voor het vervoer van en naar de wedstrijden (bij toerbeurt).

-          Kantinedienst draaien bij thuiswedstrijden (bij toerbeurt).

-          Zoveel mogelijk deelnemen aan en helpen bij nevenactiviteiten (zoals de 

           klussendag/sinterklaas/pasen).