Nieuws‎ > ‎

Voetbal - Algemene Ledenvergadering van de sportvereniging A.S.V. ’65

Geplaatst 20 sep. 2017 11:44 door Hans Ankeveen   [ 2 okt. 2017 11:55 bijgewerkt door Secretaris Handbal ]

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de sportvereniging A.S.V. ’65 Voetbal is vastgesteld op donderdag 28 september 2017 om 21.30 uur in de kantine van A.S.V. ’65.

Het bestuur nodigt u graag uit voor deze vergadering uit en rekent op uw komst.

Agenda:

1.   Opening

2.   Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 13 oktober 2016

3.   Mededelingen/Ingekomen stukken voorzitter en secretaris

4.      Bestuursverkiezing

            Aftredend en herkiesbaar: Dick Blom

            Vacature: Voorzitter

            Kandidaat voor de vacature van voorzitter: Dick Blom

            Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Souverijn

            Vacature: Jeugdbestuur

            Kandidaat voor de vacature van jeugdbestuur:  open

Kandidaten kunnen zich voor 28 september 2017 en direct voor de vergadering opgeven bij Dick Blom.

5.   Vrijwilligers

6.   Senioren

7.   Jeugd: J019 (A), J017 (B), J014 (D), J09 (F)

8.   Jaarverslag penningmeester / verslag kascommissie

9. Vaststellen contributie komend seizoen

10. Rondvraag

11. Sluiting

Namens het bestuur van de sportvereniging A.S.V. ’65 Voetbal

Wenda Velzeboer

Secretaris

Comments