EHBO Cursus

Plaatsingsdatum: Nov 05, 2018 10:28:17 AM

De onderstaande mail hebben we ontvangen van Sportservice 't Gooi:

Een ongeluk zit in een klein hoekje! Maar weten trainers of begeleiders van sportverenigingen wel wat zij moeten doen wanneer er iets gebeurt tijdens de training of wedstrijd? Kunnen zij adequaat reageren? Veelal worden trainingen of wedstrijden geleid of begeleid door vrijwilligers. Wij kunnen ons voorstellen dat zij niet allemaal over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om eerste hulp te kunnen bieden bij (sport)ongelukken, maar ook bij bv. het onwel worden van iemand uit het publiek.

Onlangs zijn wij benaderd door gymnastiekvereniging ODIS met de vraag of we gezamenlijk, i.s.m. EHBO vereniging 's-Graveland, iets op kunnen zetten voor o.a. trainers en begeleiders van sportverenigingen. Volgens ons bied de huidige EHBO-cursus een prima uitkomst.

Een EHBO-cursus bestaat uit twee delen:

Theorie: e-learning, ongeveer 6-8 uur tijdsinvestering

Praktijk: 5 lessen op de donderdagavond van 19.30 - 22.00 uur en een examenavond

Deelnemers ontvangen, na het goed afleggen van het examen, een diploma dat twee jaar geldig is. De kosten voor deelname aan de cursus kunnen in veel gevallen volledig worden gedeclareerd bij de ziektekosten verzekeraar, afhankelijk van het pakket dat iemand individueel heeft gesloten.

Eduard van Winsen van Sportservice 't Gooi wil graag weten of er vanuit ASV behoefte is aan een dergelijke EHBO-cursus in het voorjaar van 2019. Heb je belangstelling of heb je vragen? Meldt je dan bij Eduard via evanwinsen@teamsportservice.nl

Eduard hoort graag vóór 13 november of je geïnteresseerd bent.