IN MEMORIAM HENK VAN DER WOUDE

Plaatsingsdatum: Jan 01, 2021 2:51:19 PM

Bedroefd vernamen wij het nieuws dat onze topvrijwilliger en lid Henk van der Woude is overleden.

In de laatste jaren zagen we zijn gezondheid al beetje bij beetje verslechteren.

Henk heeft zich jaren belangeloos ingezet voor ASV”65.

Tevens heeft hij ook nog de functie van de jeugdvoorzitter vervuld.

Als vrijwilliger was hij ondermeer scheidsrechter en was hij stand by als EHBO’er als er een

toernooi plaatsvond.

Uiteraard is hij ook tot lid van verdienste gekroond voor alles wat hij voor de club gedaan heeft.

Ook toen zijn gezondheid aan het afnemen was zette hij zich nog jaren in om de terreindienst

te verzorgen bij competitiewedstrijden. Dat was echt bewonderingswaardig en tekenend voor

Henk.

Rust in vrede Henk.

Wij wensen zijn familie en dierbaren sterkte toe met dit verlies.

Dick Blom, voorzitter.