Nieuws voetbal "het lidmaatschap"

Plaatsingsdatum: Mar 27, 2019 1:50:50 PM

Beste leden, ouders/verzorgers,

Het einde van het seizoen nadert weer.

Opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap van u of uw dochter/zoon dient per e-mail te gebeuren.

Stuur de opzegging of wijziging naar secretarisvoetbal@asvankeveen.nl .

U zult hiervan een bevestiging te ontvangen. Daarmee weet u zeker dat uw lidmaatschap beëindigd is. Wij verzoeken u deze bevestiging te bewaren!

Uw opzegging of wijziging van uw lidmaatschap dient voor 31 mei van het lopende seizoen te geschieden. Indien u na 31 mei van het lopende seizoen opzegt als lid van onze vereniging, dan dient u voor het hele daarop volgende seizoen contributie te betalen.

Beëindiging van het lidmaatschap zal pas dan worden geaccepteerd indien en zodra aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zoals het betalen van nog uitstaande boetes en/of (restanten van) contributie e.d.

Opzeggingen of verzoeken bij andere personen, commissies of instanties hebben geen rechtskracht.

Er vindt geen restitutie van contributie plaats als het lidmaatschap tussentijds wordt opgezegd.

Wat te doen als je van club wilt veranderen (overschrijven)?

In de reguliere overschrijvingsperiode (jaarlijks van 1 maart tot 15 juni) dient men zich te melden bij de nieuwe vereniging.

De nieuwe vereniging schrijft de speler in via het daarvoor bestemde programma “sportlink”. De KNVB informeert bij de oude vereniging of er bezwaren zijn om de speler over te schrijven. (dit kan b.v. zijn als er achterstand is in de betaling van contributie of boetes, kleding ingeleverd, e.d.). Zijn er geen bezwaren, dan wordt de overschrijving afgerond.

Alles wordt dus digitaal verwerkt. Als (nieuwe) speler hoeft men zich dus alleen maar aan te melden bij de nieuwe vereniging en verder niets. De spelerspas hoeft ook niet te worden ingeleverd.

Wenda Velzeboer

Secretaris ASV ‘65