Voetbal - Algemene Ledenvergadering van de sportvereniging A.S.V. ’65

Plaatsingsdatum: Sep 20, 2017 6:44:9 PM

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de sportvereniging A.S.V. ’65 Voetbal is vastgesteld op donderdag 28 september 2017 om 21.30 uur in de kantine van A.S.V. ’65.

Het bestuur nodigt u graag uit voor deze vergadering uit en rekent op uw komst.

Agenda:

1. Opening

2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 13 oktober 2016

3. Mededelingen/Ingekomen stukken voorzitter en secretaris

4. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Dick Blom

Vacature: Voorzitter

Kandidaat voor de vacature van voorzitter: Dick Blom

Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Souverijn

Vacature: Jeugdbestuur

Kandidaat voor de vacature van jeugdbestuur: open

Kandidaten kunnen zich voor 28 september 2017 en direct voor de vergadering opgeven bij Dick Blom.

5. Vrijwilligers

6. Senioren

7. Jeugd: J019 (A), J017 (B), J014 (D), J09 (F)

8. Jaarverslag penningmeester / verslag kascommissie

9. Vaststellen contributie komend seizoen

10. Rondvraag

11. Sluiting

Namens het bestuur van de sportvereniging A.S.V. ’65 Voetbal

Wenda Velzeboer

Secretaris